Átláthatósági jelentés 2016.év

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007.évi LXXV törvény 55.§-ában foglaltak szerint, és tekintettel az Európai Parlament és Tanács 2006. évi 2006/43/EC irányelvére (audit irányelv) is, mint könyvvizsgáló cég a következők szerint közzé tesszük az átláthatósági jelentésünket:

 

 

 

NIKK-Audit Kft Átláthatósági jelentése

 (MKVK nyilvántartási száma:002670)

a) Gazdálkodási forma és a tulajdoni viszonyok leírása

A Társaság korlátolt felelősségű társaságként működik, a tulajdonosok Nagy Krisztina és Kuzma Erzsébet.

b) A hálózat és a hálózaton belüli jogi szervezeti keretek bemutatása, ha a könyvvizsgáló cég egy könyvvizsgálói hálózathoz tartozik.

A Társaság nem tagja egyetlen könyvvizsgálói hálózatnak sem.

c) Az irányító struktúra leírása

Társaság irányítását az ügyvezetők: Nagy Krisztina és Kuzma Erzsébet végzik.

d) A belső minőségellenőrzési rendszer leírása, és a legfőbb irányító vezető nyilatkozata a rendszer működésének hatékonyságáról

A vállalkozás minőségellenőrzési rendszerét a "Minőségellenőrzési szabályzat" tartalmazza. A belső minőség-ellenőrzés célja annak biztosítása, hogy az általunk végzett valamennyi könyvvizsgálat, átvilágítás, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálati szolgáltatás a vonatkozó szakmai előírásoknak (Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok, valamint a saját és Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai előírásai) és a jogi követelményeknek megfelelően készüljön. A minőségellenőrzési rendszer kiterjed a felelősségemre, az etikai követelményekre, az ügyfelek és konkrét könyvvizsgálati megbízások elfogadására és a végrehajtással kapcsolatos minőségi követelményekre, a könyvvizsgálati munkafolyamatra, a dokumentálásra és a független ellenőrzésre. Belső minőségellenőrzési rendszer standardizált, Belső minőség ellenőrzési rendszer véleményem szerint hatékony. Meg vagyok győződve arról, hogy a vállalkozás minőségellenőrzési rendszere megfelel a nemzeti és nemzetközi szabályozó szervezetek által előírt szakmai és függetlenségi követelményeknek. Betartom a minőségellenőrzési előírásokat, s így a rendszer hatékonyan működik. A kiadott könyvvizsgálói jelentések mindenkor megfelelnek az adott körülményeknek.

e) Utolsó kamarai minőség-ellenőrzés időpontja

Kuzma Erzsébet (MKVK001463) kamarai minőségellenőrzésére 2010.-ben került sor, melyen megfelelt minősítést kapott.

Nagy Krisztina (MKVK006411) kamarai minőségellenőrzésére 2010.-ben került sor, melyen megfelelt minősítést kapott.

f) Azon közérdeklődésre számot tartó vállalkozások felsorolása, amelyek számára a könyvvizsgáló cég az üzleti év során jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett

 

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet a 2016. évi záró beszámoló auditálásával bízott meg engem, illetve a Zalavölgye Takarékszövetkezet a 2016.évi beszámoló auditálását végeztem el.

g) A függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat, amely azt is alátámasztja, hogy a függetlenségi megfelelés belső ellenőrzése megtörtént

Társaságnak 1 fő alkalmazottja van a könyvelési területen, könyvvizsgálatot csak Nagy Krisztina végez.

A függetlenségi gyakorlat nyilatkozattal alátámasztott, s ennek belső ellenőrzése megtörténik.

h) könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló folyamatos képzésével kapcsolatos alkalmazott politikáról szóló nyilatkozat

Társaságunk nevében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag, Nagy Krisztina eleget tesz a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által előírt folyamatos továbbképzési követelményeknek.

Társaságunk nevében közérdeklődésre számottartó vállalkozások jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tagja Nagy Krisztina (MKVK006411).

i) A jelentőséget bemutató pénzügyi adatok

Megnevezés

2013. évben

2014. évben

2015. évben

2016.
évben

Összes nettó árbevétel

9 399

8 212

8 663

8 686

-Beszámolók jogszabályi kötelezettségén alapuló könyvvizsgálatából származó árbevétel

4 465

3 187

3 425

4 500

-Számviteli könyvvezetési szolgáltatásból származó árbevétel

4 934

5 025

5 238

4 186

Adatok e Ft-ban

 

j) Információk a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgálók díjazásának elveiről

Társaságunk díjazási gyakorlatának alapja a munka és dologi erőforrás igénye, figyelembe véve a megbízás által felvállalt kockázatokat is, korrigálva a komplikáltság és a piaci helyzettől függő esetleges árengedménnyel illetve felárral.

 

Kaposvár, 2017.március 21.

 

                                                                                                              Nagy Krisztina

 

 

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007.évi LXXV törvény 55.§-ában foglaltak szerint, és tekintettel az Európai Parlament és Tanács 2006. évi 2006/43/EC irányelvére (audit irányelv) is, mint könyvvizsgáló cég a következők szerint közzé tesszük az átláthatósági jelentésünket:

 

Kuzma Erzsébet egyéni vállalkozó Átláthatósági jelentése

(MKVK nyilvántartási száma:001463)

 

a) Gazdálkodási forma és a tulajdoni viszonyok leírása

Magánvállalkozóként működöm, így a tulajdonviszony is természetes.

 

b) A hálózat és a hálózaton belüli jogi szervezeti keretek bemutatása, ha a könyvvizsgáló cég egy könyvvizsgálói hálózathoz tartozik.

Nem tartozom egyetlen könyvvizsgálói hálózathoz sem.

 

c) Az irányító struktúra leírása

Az egyéni vállalkozás irányítását magam végzem.

 

d) A belső minőségellenőrzési rendszer leírása, és a legfőbb irányító vezető nyilatkozata a rendszer működésének hatékonyságáról

A vállalkozás minőségellenőrzési rendszerét a "Minőségellenőrzési szabályzat" tartalmazza. A belső minőség-ellenőrzés célja annak biztosítása, hogy az általunk végzett valamennyi könyvvizsgálat, átvilágítás, valamint az egyéb bizonyosságot nyújtó könyvvizsgálati szolgáltatás a vonatkozó szakmai előírásoknak (Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok, a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok, valamint a saját és Magyar Könyvvizsgálói Kamara szakmai előírásai) és a jogi követelményeknek megfelelően készüljön. A minőségellenőrzési rendszer kiterjed a felelősségemre, az etikai követelményekre, az ügyfelek és konkrét könyvvizsgálati megbízások elfogadására és a végrehajtással kapcsolatos minőségi követelményekre, a könyvvizsgálati munkafolyamatra, a dokumentálásra és a független ellenőrzésre. Belső minőségellenőrzési rendszer standardizált, Belső minőség ellenőrzési rendszer véleményem szerint hatékony. Meg vagyok győződve arról, hogy a vállalkozás minőségellenőrzési rendszere megfelel a nemzeti és nemzetközi szabályozó szervezetek által előírt szakmai és függetlenségi követelményeknek. Betartom a minőségellenőrzési előírásokat, s így a rendszer hatékonyan működik. A kiadott könyvvizsgálói jelentések mindenkor megfelelnek az adott körülményeknek.

 

e) Utolsó kamarai minőség-ellenőrzés időpontja

Kuzma Erzsébet (MKVK001463) kamarai minőségellenőrzésére 2010.-ben került sor, melyen megfelelt minősítést kapott.

 

f) Azon közérdeklődésre számot tartó vállalkozások felsorolása, amelyek számára a könyvvizsgáló cég az üzleti év során jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett

 

A Somogy Takarék Szövetkezet a 2016. évi éves beszámolója auditálásával bízott meg engem.

 

g) A függetlenségi gyakorlatról szóló nyilatkozat, amely azt is alátámasztja, hogy a függetlenségi megfelelés belső ellenőrzése megtörtént

Vállalkozásomnak nincs alkalmazottja.

A függetlenségi gyakorlat nyilatkozattal alátámasztott, s ennek belső ellenőrzése megtörténik.

 

h) könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag könyvvizsgáló folyamatos képzésével kapcsolatos alkalmazott politikáról szóló nyilatkozat

A jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet ellátó kamarai tag, egyéni vállalkozó Kuzma Erzsébet eleget tesz a Magyar Könyvvizsgálói Kamara által előírt folyamatos továbbképzési követelményeknek.

 

i) A jelentőséget bemutató pénzügyi adatok

Megnevezés

2013. évben

2014. évben

2015. évben

2016.
évben

Összes nettó árbevétel

5 959

5 902

9 448

6 242

-Beszámolók jogszabályi kötelezettségén alapuló könyvvizsgálatából származó árbevétel

5 684

4 933

8 887

5 333

-Igazságügyi szakértésből származó árbevétel

275

969

561

909

Adatok e Ft-ban

 

 

 

j) Információk a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végző kamarai tag könyvvizsgálók díjazásának elveiről

Díjazási gyakorlatom alapja a munka és dologi erőforrás igénye, figyelembe véve a megbízás által felvállalt kockázatokat is, korrigálva a komplikáltság és a piaci helyzettől függő esetleges árengedménnyel illetve felárral.

 

Kaposvár, 2017.március 21.

 

                                                                                  Kuzma Erzsébet

 

Könyvelési és könyvvizsgálati szolgáltatásaink

01
Tanácsadás a vállalkozás indításakor
02
Folyamatos és teljes körű könyvelés (egyéni vállalkozóknak és cégeknek egyaránt)
03
Bérszámfejtés
04
SZJA-bevallások elkészítés
05
Évvégi bevallások elkészítése
06
Szabályzatok elkészítése
07
Beszámolók könyvvizsgálata
08
Vagyonmérlegek hitelesítése

Még több