Szolgáltatások

Könyvvizsgálat

A könyvvizsgálat célja, hogy véleményt alkossunk arra vonatkozóan, hogy az éves beszámoló megbízható és valós képet mutat, és összhangban van a számviteli előírásokkal, valamint a vállalkozás vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzetéről megbízható és valós képet ad. A vállalkozások életében egyre fontosabbá válik a nyilvánosságra kerülő, külső felek által is megtekinthető éves beszámolók megfelelő információtartalma és hitelessége.

A társaság vezetőségének olyan szaktanácsadók szolgáltatásaira van szüksége, akik jól ismerik a magyar piaci viszonyokat, és ezt a tudást használják fel a vezetőségnek nyújtott támogatáshoz, valamint egy alapos szakmai könyvvizsgálat lefolytatásához.

Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy betartsuk a határidőket, valamint, hogy alapos könyvvizsgálati munkánkkal segítsük a társaságok tulajdonosait, vezetőségét és számviteli szolgáltatóját. Fontos szempontunk, hogy szoros együttműködést alakítsunk ki ügyfeleinkkel, amely eredményeképpen nem csak a fordulónapot követő könyvvizsgálati munkában állunk rendelkezésre, hanem év közben is hatékony és magas színvonalú szakmai hátteret jelentünk ügyfeleink részére. Az évközi, folyamatos kapcsolattartásra épülő könyvvizsgálati szolgáltatásunk során megfelelő időben el tudjuk látni a társaság vezetőségét a tanácsainkkal, hiszen figyelemmel kísérjük a társaság tevékenységét. A könyvvizsgálat területén évközben is ellenőrzéseket végezzünk, Kft-nél, Rt-nél általában negyedéves/féléves szinten, de igény esetén akár havonta is. Társaságunk az elmúlt években jelentős tapasztalatokra tett szert a könyvvizsgálati szolgáltatások területén. A munkatársak nemcsak a szükséges szaktudással rendelkeznek, hanem azzal az elhivatottsággal is, melyre az ügyfeleink üzleti ügyeinek előmozdításához szükség van. 

Könyvelés

Megbízóink részére a gazdálkodási formájuknak megfelelően biztosítjuk:

 • a gazdasági események folyamatos és időben való rögzítését,
 • az éves beszámolók és a bevallások elkészítését,
 • az éves beszámolók és a bevallások könyvvizsgálatra való előkészítését,
 • az év során kötelezően előírt bevallások, beszámolók, jelentések, adatszolgáltatások összeállítását és benyújtását,
 • a kötelezően előírt szabályzatok elkészítését (külön megbízás alapján).

A társaságunk által használt számviteli, ügyviteli programokkal biztosítani tudjuk ügyfeleink részére

 • a bank és a pénztár bizonylatainak,
 • a kimenő és bejövő számláknak,
 • az ezekhez kapcsolódó vevői, szállítói analitikáknak az aktuális állapotot híven tükröző elkészítését,
 • a tárgyi eszközök analitikus és főkönyvi nyilvántartását,
 • és mindezek alapján a szükséges kimutatások, jelentések, beszámolók, bevallások gyors és pontos összeállítását.

Megbízóink részére a havi bérszámfejtés keretében biztosítjuk

 • a munkavállalók ki- és beléptetésével összefüggően az adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,
 • a munkaviszony megszüntetésekor szükséges adatlapok elkészítését,
 • a munkabérek számfejtését, a bérfeladás, az utalandó adók meghatározását, a havi bevallások elkészítését és benyújtását,
 • év végén a munkavállalók részére az igazolások kiadását,
 • a munkavállalók táppénz és egyéb TB ügyeinek intézését, szükség esetén segítség nyújtását,
 • a munkáltatói igazolások (jövedelemigazolás) elkészítését.

Könyvelési és könyvvizsgálati szolgáltatásaink

01
Tanácsadás a vállalkozás indításakor
02
Folyamatos és teljes körű könyvelés (egyéni vállalkozóknak és cégeknek egyaránt)
03
Bérszámfejtés
04
SZJA-bevallások elkészítés
05
Évvégi bevallások elkészítése
06
Szabályzatok elkészítése
07
Beszámolók könyvvizsgálata
08
Vagyonmérlegek hitelesítése

Még több